در این بخش، تمامی مشاغل به حوزه های شغلی تقسیم بندی شده است و هر حوزه شغلی شامل چند شغل می‌باشد و هر شغل ممکن است خود دارای زیر مجموعه ای از شغل ها باشد. سپس به ازای هر شغل معرفی آن شغل و برسی ویژگی های آن قرار داده شده است.
موضوعات مطرح شده در برسی ویژگی مشاغل عبارت اند از:
معرفی کامل و چیستی آن شغل – دانش و مهارت های مورد نیاز - تیپ شخصیتی مناسب هر شغل – وظایف موجود در هر شغل – تحصیلات لازم و نحوه ورود به آن شغل – آینده شغلی، بازار کار و فرصت های استخدام - وضعیت استخدام در بازار کار – حقوق و درآمد آن شغل – میزان محبوبیت آن شغل در جوامع – وضعیت محیط کار
کامپیوتر و فناوری اطلاعات