تصویر اقای عباس حقی

عباس حقی ایده پرداز و توسعه دهنده | مدیر و بنیان گذار وب سایت قدرتمند چیکارکنم؟

به دنبال یادگیری بیشتر و افزایش سطح آگاهی ، بودن در کنار شما افتخار ماست .

ارتباط در تلگرام